White Mineral Oil, 2-Ethyl Hexyl Palmttate, Styrene Ethylene, Evonik Corporation Silanes,Polyisobutene,Phenoxyethanol,Tocopeheryl, Acetate Cl77891,Cl77861